Úvod

----------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o činnosti výboru a územní skupiny za rok 2007

Dne 19.01.2007 se konala VČS naší územní skupiny. Vzhledem k nemoci jsem se nemohl zúčastnit a mám pouze zprávu od sekretáře . Účast byla malá a většina členů, kteří se nedostavili se ani řádně neomluvili.

Schůze výboru ÚS č. 219 Hrušovany nad Jevišovkou:
¨ -06.01.2007 - organizační záležitosti po proběhlé VČS, organizace koštu, příprava akcí na rok 2007, zaslání návrhu na udělení stříbrného odznaku pro členy ÚS Přikryl, Malý a Nesládek
¨ -13.03.2007 - organizace koštu – návrh na skleničky a ostatní záležitosti ohledně chodu ÚS - sponzoři
¨ -10.04.2007 - organizace koštu a ostatní záležitosti ohledně chodu ÚS
¨ -03.06.2007 - organizace DD a turnaje ve florbalu
¨ -13.08.2007 - organizace DD, účasti na střelbách ve Zlíně a turnaje ve florbalu
¨ -05.10.2007 - organizace kuželek
¨ -07.11.2007 – příprava VČS, projednání návrhu na změnu stanov, návrh plánu akcí na rok 2008
¨ -10.01.2008 – příprava VČS, zaslání návrhu na změnu stanov, příprava zprávy o činnosti ¨ jinak průběžně v průběhu roku dle potřeby k projednání různých organizačních věcí

Akce organizované ÚS č. 219 – Hrušovany nad Jevišovkou:

V dubnu proběhl VI. košt IPA Hrušovany nad Jevišovkou v obci Pravice, kde se zúčastnili členové ÚS a hosté z ÚZ Praha 114, Hradec Králové, České Budějovice, Zlín, Albrechtice a kolegové ze Slovenska. Košt byl hrazen ze sponzorských příspěvků a dle zjištěných ohlasů měl úspěch u zúčastněných. Oprati roku 2006 byl vyřešen problém s drahou hudbou a osvědčilo se jako vstupné zakoupení skleniček host. Tímto bych chtěl poděkovat za organizaci členům naší ÚS Bajglovi, Nesládkovi, Michálkovi, Stehlíkovi, Přikrylovi a hlavně Malému.

Na červen byl plánován DD, který byl následně přesunut na konec prázdnin. Účast byla nízká, ale jinak se akce povedla. Za organizaci děkuji členům Grossovi a Polákové.

V září proběhl II. ročník florbalu pořádaný naší ÚS ve sportovní hale v obci Šanov. Turnaje se zúčastnily 4 družstva a to IPA Hrušovany nad Jevišovkou, IPA Hranice, VÚ Přáslavice a Vapas. Turnaj vyhrálo mužstvo VÚ Přáslavice, naše ÚS opět obsadila druhé místo. Turnaj se celkově povedl a již dnes máme pozitivní ohlasy na uspořádání dalšího ročníku, kdy by se chtěli zúčastnit kolegové ze Zlína, Brna a Prosiměřic. Za organizaci děkuji kolegům Nesládkovi, Michálkovi a Stehlíkovi.

Následně se na přelomu listopadu a prosince měl konat kuželkový podvečer, kdy vzhledem k nepřítomnosti hlavních organizátorů Bajgl, Přikryl a Nesládek byla akce zrušena a měla by proběhnout v náhradním termínu.

Akce s účastí člen ÚS č. 219 – Hrušovany nad Jevišovkou:

V měsících dubnu a říjnu v Chebu a v měsíci září ve Zlíně se zúčastnili Michálek, Zajíc a Lát střelecké soutěže. Na těchto akcích všichni dobře reprezentovali naši ÚS.

V dubnu se konal v souvislosti s 15. výročím založení české sekce IPA sjezd za účasti všech vedoucích ÚS, na které Nesládek a Přikryl obdrželi stříbrný odznak a Bajgl zlatý odznak.

V měsíci červnu se Bajgl, Málek, Michálek, Zajíc, Švejdík a Lát zúčastnili víceboje v Mikulově. Akce se dle zúčastněných povedla a byla zajímavá a měla by se opět tento rok opakovat.

Karel Nesládek
vedoucí územní skupiny

----------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o činnosti výboru a územní skupiny za rok 2006

20.01.2006 se konala VČS naší územní skupiny.
08.04.2006 proběhl V. košt IPA Hrušovany nad Jevišovkou v obci Pravice, kde se zúčastnili členové ÚS a hosté z ÚZ Praha 114, Hradec Králové, České Budějovice, Zlín, Albrechtice a kolegové ze Slovenska. Košt byl hrazen ze sponzorských příspěvků a dle zjištěných ohlasů měl úspěch u zúčastněných. Jediný problém byl drahá hudba (uvažuje se o zařízení aparatury a pouštění hudby pomocí PC) a nezakoupení skleniček hosty (uvažujeme o zavedení vstupného v ceně okolo 50,-Kč v němž bude sklenička - je potřeba rozhodnout, zda tato povinnost bude i pro členy naší ÚS). Chtěl bych poděkovat za organizaci členům naší ÚS Bajglovi, Nesládkovi, Michálkovi, Stehlíkovi, Přikrylovi a hlavně Malému.

Ve dnech 21-22.04.2006 se členové ÚS zúčastnili mezinárodních střeleb v Chebu.

Dne 10.06.2006 se členové ÚS zúčastnili přechodu Pálavy.

Dne 14.06.2006 se vedoucí ÚS zúčastnil jednání vedoucích územních skupin s republikovým předsednictvem, kde se řešili otázky problémy ohledně registrace emblému IPA jako ochranné známky a dále rozpuštění ÚS č. 114.

Dne 30.06.2006 proběhl na tradičním místě na střelnici v obci Hrušovany nad Jevišovkou dětský den. Přestože se nepovedlo počasí a DD propršel mrzí mě malá účast členů. Děkuji za organizaci členům ÚS Gross a Poláková.

Ve dnech 08.-09.09.2006 se členové ÚS zúčastnili mezinárodních střeleb ve Zlíně.

Dne 23.09.2006 proběhl I. ročník turnaje ve florbalu pořádaný naší ÚS ve sportovní hale v obci Šanov. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev a to IPA Hrušovany nad Jevišovkou, IPA Hevlín, Lahváči, Mixeři a Vapas. Turnaj vyhrálo mužstvo Mixerů, do kterého k naší nelibosti přestoupil člen naší ÚS Přikryl. Turnaj se celkově povedl a již dnes máme pozitivní ohlasy na uspořádání dalšího ročníku. Za organizaci děkuji kolegům Nesládkovi, Michálkovi, Stehlíkovi a Přikrylovi.

Ve dnech 27.-30.09.2006 se členové ÚS č. 219 Hrušovany nad Jevišovkou - Mgr. Emil Bajgl, Ladislav Vilk a Zdeněk Přikryl společně s hostem Josefem Cízlerem jako delegace IPA CZ zúčastnili v Maďarsku výročního zasedání IPA Maďarské sekce v Budapešti. Náklady na tuto akci hradila Česká sekce a sponzoři ÚS Hrušovany nad Jevišovkou.

Dne 09.12.2006 proběhl turnaj v kuželkách pořádaný naší ÚS v kuželně v Šanově. Přestože celá akce byla kompletně zajištěna z peněz ÚS a bylo připraveno občerstvení dostavilo se na akci velmi málo členů a to asi 1/3. Díky za organizaci zaslouží kolegové Nesládek a Bajgl.

Dne 15.12.2006 se naše ÚS zúčastnila turnaje ve florbalu pořádaného ÚS Hranice na Moravě. Turnaj proběhl v Olomouci a naše ÚS tento turnaj vyhrála. S organizací naší účasti na tomto turnaji pomáhali kolegové Stehlík, Nesládek a Bajgl.

Schůze výboru ÚS Hrušovany nad Jevišovkou:

¨ -24.01.2006 - organizační záležitosti po proběhlé VČS
¨ -13.03.2006 - organizace koštu a ostatní záležitosti ohledně chodu ÚS
¨ -04.04.2006 - organizace koštu a ostatní záležitosti ohledně chodu ÚS
¨ -30.05.2006 - organizace DD
¨ -19.06.2006 - organizace turnaje ve florbalu
¨ -11.09.2006 - organizace turnaje ve florbalu
¨ -14.11.2006 - turnaj v kuželkách a příprava VČS 2007
¨ jinak průběžně v průběhu roku dle potřeby k projednání různých organizačních věcí

Karel Nesládek
vedoucí územní skupiny

----------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o činnosti výboru a územní skupiny za rok 2005

Dne 21.02.2005 proběhla ustanovující schůze územní skupiny č. 219 Hrušovany nad Jevišovkou, která rozhodla o založení územní skupiny, zvolila si členy výboru územní skupiny a revizní komise.

Vedoucí územní skupiny : Karel Nesládek
Sekretář územní skupiny: Mgr. Emil Bajgl
Pokladník územní skupiny: Bc. Zdeněk Přikryl
Vedoucí revizní komise : Stanislav Sevelda
Členové revizní komise: Lumír Malý, Petr Stehlík


Zvolenému výboru byly uloženy úkoly:
-sepsat zakládací smlouvu - splněno
-požádat republikové předsednictvo o zaregistrování ÚS a vydání zakládací listiny - splněno
-provést oznámení ekonomického subjektu na Českém statistickém úřadu - splněno
-po přidělení IČ požádat o registraci na FÚ - splněno
-zřídit účet u ČS - nesplněno - není potřeba nemáme tolik financí na hotovosti
-požádat republikové předsednictvo o cvydání souhlasu k používání Emblému IPA - splněno


Následně byla ÚRP IPA předána naší ÚS zakládací a zřizovací listina.

Začátkem dubna 2005 se vedoucí ÚS zúčastnil jednání vedoucích územních skupin s republikovým předsednictvem, kde se řešili otázky k V. kongresu, dále činnost ÚRP za rok 2004 a problémy ohledně registrace emblému IPA jako ochranné známky.

V polovině dubna 2005 proběhl V. košt IPA Hrušovany nad Jevišovkou v obci Pravice, kde se zúčastnili členové ÚS a hosté z ÚZ Praha 114, Hradec Králové, České Budějovice, Zlín a kolegové z Rakouska a Slovenska. Košt byl hrazen ze sponzorských příspěvků a dle zjištěných ohlasů měl úspěch u zúčastněných.

Koncem dubna 2005 se členové ÚS č. 219 Hrušovany nad Jevišovkou - Karel Nesládek, Mgr. Emil Bajgl, Ladislav Vilk a Miroslav Zajíc zúčastnili v Maďarsku výročního zasedání IPA Maďaské sekce v Budapešti, jehož součástí byly střelby s odstřelovací pušky. Náklady na tuto akci hradila Česká sekce a sponzoři ÚS Hrušovany nad Jevišovkou.

Začátkem října 2005 se člen ÚS hrušovany nad Jevišovkou Roman Lát zúčastnil společně s členy IPA Znojmo střeleb v Chebu, kde se jejich družstvo umístilo jako první.

Začátkem října roku 2005 se členové ÚS Hrušovany nad Jevišovkou Karel Nesládek, Zdeněk Přikryl, Roman Lát, Miroslav Zajíc a Petr Michálek zúčastnili akce pořádané ÚS Mikulov - prohlídka Vojenské akademie v Novém Vídeňském městě a prohlídky výcvikového střediska Cobra.

V průběhu října roku 2005 ÚS Hrušovany nad Jevišovkou zorganizovala přátelské utkání ve florbalu proti ÚS Hranice na Moravě, kdy se jednalo vlastně o nultý ročník florbalového turnaje, který by ÚS chtěla poprvé uspořádat na přelomu září a října roku 2006.

Následně se vedoucí ÚS Karel Nesládek zúčastnil koncem listopadu 2005 V. kongresu IPA v Olomouci, kdy zprávu z tohoto kongresu přednese sekretář Mgr. Emil Bajgl, který se jej zúčastnil jako člen ÚRP a který byl opětovně zvolen do ÚRP.

Schůze výboru ÚS Hrušovany nad Jevišovkou:

-02.03.2005 - organizace koštu
-11.04.2005 - organizace koštu a ostatní záležitosti ohledně chodu ÚS
-03.05.2005 - organizace mimořádné schůze členů k problematice nových stanov
-04.06.2005 - následně proběhla schůze členů k problematice nových stanov, které se měli řešit na V. kongresu IPA v Olomouci - usnesení s připomínkami - zasláno autoru stanov Bc. Petru Dvořákovi k zapracování
-05.09.2005 - doplněk k problematice stanov před V. kongresem IPA
-18.10.2005 - řešil se převod hotovosti a majetku mezi ÚS Hevlín a Hrušovany nad Jevišovkou, pořádání florbalového utkání a určil se termín konání výroční členské schůze ÚS

Karel Nesládek
vedoucí územní skupiny